0%

ქართული ღვინის საიდუმლო მის უბრალოებასა და დიდებულებაშია, ვაზი ოდითგანვე ქართველი კაცის შთაგონებაა.ზუსტად არავინ იცის როდის დაიწყო კაცმა მისი მოშინაურება , მისი სიყვარული . . .
თუმცა, ერთი რამ ცხადია, ვაზი ქართველი კაცის ხელს მოყვა, მასთან ერთად გაიხარა, გაიზარდა და გაივსო, საუკუნეების განმავლობაში ამ ხელით დამშვენდა, დაბრძენდა და დადინჯდა. ქართველი მეღვინე დღესაც ჭეშმარიტების ძიებაშია.

Are you 21 or older?

Yes
No

News

Saperavi-Rose

In relation to summer season Teliani Valley produced new product – dry rose wine under the name Saperavi-Rose. New wine filled the space on the shelves on June 21. Teliani Valley made a special packaging and cap for the product. Company plans to produce 50-70k bottles of Saperavi Rose in the first year and sell it in the local market. At the same time works are carried out to export the product. The retail price of the wine will be GEL 10. The niche of rose wines is still unoccupied in Georgia and it is very interesting for consumers. This is why Teliani Valley’s management decided to produce this new wine. Rose is very popular in Europe. Teliani Valley purchased a new bottling line for this quite expensive project.  This line produces 3k bottles per hour, in addition line has another function – company plans to bottle sparkling wine with this line.